Sistem partenerial de analiza si prognoza pentru piata muncii, adaptat continuu la dinamica economica

POSDRU/180/4.1/S/155259
Beneficiar: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Cresterea calitatii serviciilor publice de ocupare prin imbunatatirea capacitatii ANOFM de a realiza studii, analize si prognoze pe termen scurt si mediu privindfunctionarea pietei muncii, prin: implementarea unor metode si mecanisme operationale de realizare, cu rol de a creste capacitatea de a previziona, fundamenta si implementa noi servicii si masuri necesare si eficiente va creste gradul de satisfactie a clientilor SPO; crearea unui sistem partenerial de analiza, validare si control care sa permita o actiune continua de adaptare a acestora la dinamica pietei muncii" Prin obiectivul asumat, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general POSDRU de dezvoltare a capitalului uman si de crestere a oportunitatilor fortei de munca de a participa pe o piata a muncii mai flexibila si inclusiva. Obiectivul general al proiectului este subsumat obiectivului operational POSDRU de imbunatatire a serviciilor publice de ocupare, dar si obiectivelor operationale ale DMI 4.1 de imbunatatire si diversificare a tipurilor de servicii furnizate clientilor SPO. Obiectivul general al proiectului va sustine realizarea obiectivelor Strategiei Nationale de Ocupare 2014-2020 in domeniul dezvoltarii unor masuri active de ocupare eficiente, dar si de adaptare a competentelor educationale ale ofertei de munca la cerintele in schimbare ale cererii.