Sistem partenerial de analiza si prognoza pentru piata muncii, adaptat continuu la dinamica economica

POSDRU/180/4.1/S/155259
Beneficiar: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Context si obiectiv specific

Rapiditatea schimbarilor economice si impactul major asupra structurii ocupationale si sectoriale a cererii si ofertei de forta de munca a generat necesitatea dezvoltarii unui mecanism de analiza, prognoza si previziune a dinamicii pietei muncii prin care sa se poata asigura servicii de calitate pentru clientii SPO

Rezultate

Analize si studii privind dinamica pietei muncii la nivel judetean (42), regional (8)si national (1), 1 metodologie de analiza a dinamicii pietei muncii la nivel regionalsi local, Prognoze ale pietei muncii la nivel regional (8)si national (1)si previziuni ale pietei muncii la nivel judetean (42).